Bag om Larsen & Lange

Larsen & Lange blev stiftet af Birgitte Lange og Jørgen Skou Larsen i 1993.

Selskabet blev oprindeligt oprettet med henblik på at kunne udføre freelance virksomhed og handel.

Aktiviteterne er siden blevet udbygget og udført under hensyntagen til kundernes behov og gældende markedsvilkår:

  • Konsulentbistand til iværksættere og mindre IT-virksomheder.
  • Repræsentation af købere og bruge overfor IT-leverandører.
  • Formidling af projekter fra erhvervslivet til universiteters studerende.
  • Assistance til socialøkonomiske virksomheder med erhvervs aspekter og fund raising.
  • Bestyrelsesarbejde i erhvervsforeninger og socialøkonomiske virksomheder.
  • Undervisning.
  • Handel.
  • Køb og udlejning af maskiner og køretøjer.
  • Entreprenør opgaver, herunder naturpleje og nedrivninger.

P.t. er det primært Jørgen Skou Larsen, der udfører opgaverne – i udvalgte tilfælde bistået af ekspertise, der tilknyttes efter den konkrete opgaves behov.

Men næste generation er stærkt på vej med Laura Lange og Rasmus Lange.e.[:]