IT-strategi

En IT-strategi udarbejdes med udgangspunkt i
virksomhedens mission / forretningsstrategi. Men
også med øje for fremtidens teknologiske muligheder.

Den nuværende IT-situation udgør en vigtig basis for
at kunne realisere de langsigtede mål. Organisationens
muligheder og begrænsninger rummer ofte presserende
IT-projekter, der skal adresseres, før IT-strategien kan
fastlægges. Derudover kan fremtidens teknologiske
udviklinger rumme helt nye muligheder for at
realisere missionen / forretningsstrategien.

IT-strategi arbejde afsluttes med en række IT-projekt definitioner. IT-projekt definitionerne vil bl.a. rumme overslag på nødvendige ressourcer og forventede fordele.